Om utmärkelsen
Kriterier
Nominera
Mottagare av priset
Kontakta oss

Hem
3
Kriterier
Kriterier för att motta Årets läkarstudent är enkla:

Läkarstudent som gjort en extraordinär insats för sina medmänniskor.

Utmärkelsen är öppen för alla studenter som läser läkarprogrammet på svenska universitet och som ännu inte tagit sin examen. Man kan nominera sig själv eller någon annan. En student kan nomineras flera år, men bara motta utmärkelsen en gång.

Vinnaren utses av en grupp ansvariga för Kandidaterna och nomineringarna avidentifieras avseende namn, kön och ort innan bedömning. Studenter som varit ansvariga för Kandidaterna eller studenter med nära anknytning till dessa kan inte motta utmärkelsen.

Vi vet att många läkarstudenter gör väldigt bra saker, så lägg all blyghet åt sidan, och nominera dig själv (eller en läkarstudent du känner) till utmärkelsen. När sommaren är här kan du vara den stolta mottagaren av Årets läkarstudent!

Årets läkarstudent
Grundat av Kandidaterna
hej@aretslakarstudent.se