Om utmärkelsen
Kriterier
Nominera
Mottagare av priset
Kontakta oss

Hem
5
Nominera
Här nominerar du själv eller någon annan till Årets läkarstudent. Försäkra dig gärna om att kriterierna för att söka är uppfyllda. Uppgifterna kommer att verifieras. När du skickat in nomineringen kommer du få en bekräftelse skickad till din epost.

Den som nomineras (obligatoriskt)

Namn:
Epost-adress:
Telefonnummer:
Läkarutbildningen i:

Mitt namn (om det skiljer sig från ovan)

Namn:
Epost-adress:
Telefonnummer:

Motivering (obligatoriskt, max 2000 tecken)

Vi värna om din integritet. Uppgifterna du lämnar här kommer att sparas tills den 28 juni 2020 och därefter kommer de raderas. Fram tills det datumet kommer informationen bara läsas av de fem jurymedlemmarna och juristen som avidentifierar nomineringen. De kommer inte att lämnas ut till någon annan, om vi av lagliga skäl inte är tvungna att göra det. Uppgifterna kommer bara användas i syfte att utse Årets läkarstudent.

Ansvariga för samlingen av nomineringar är Peter Kelly. Du kan när som helst begära att se uppgifterna du lämnat eller att få uppgifterna borttagna innan den 28 juni 2020, då de kommer raderas, genom att mejla hej@aretslakarstudent.se.

Årets läkarstudent
Grundat av Kandidaterna
hej@aretslakarstudent.se