Om utmärkelsen
Kriterier
Nominera
Mottagare av priset
Kontakta oss

Hem
2
Om utmärkelsen
Det finns många fina läkarstudenter. Årets läkarstudent har instiftats för att lyfta fram insatser som läkarstudenter gjort för sina medmänniskor. Mottagaren av utmärkelsen får ett diplom och 1000 kr. Priset delas ut en gång per år och nomineringssperioden är 1 oktober till 31 december. Årets läkarstudent meddelas några veckor därefter.

Årets läkarstudent är grundat och arrangerat av Kandidaterna. Kandidaterna är hem för Göteborgs läkarstudenter och en av Sveriges största oberoende läkarstudentorganisationer. Kontaktperson är Peter Kelly, hej@aretslakarstudent.se.

Juryn består av fem personer utsedda av Kandidaterna och en jurist, som avidentifierar nomineringarna.

Bilderna är hämtade ur en anatomisk bilderbok från slutet på 1800-talet. De är fotograferade och använda med godkännande från Ophelia Chong.

Årets läkarstudent
Grundat av Kandidaterna
hej@aretslakarstudent.se